Tumblelog by Soup.io
 • ecce
 • foxden
 • pathetic8
 • paulucha
 • iwanttoleavethisplace
 • pacynka
 • brightness
 • PBrown
 • rycerz-ni
 • ADDhalftime
 • paterinio
 • tristesonrisa
 • szszsz
 • aknatazs
 • pieczarra
 • guyver
 • vnini
 • supernena
 • uumlaut
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viaMakeMePurr MakeMePurr

March 16 2018

Reposted frommrrru mrrru
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viasputniksweetheart sputniksweetheart
4323 cebd
5351 159f 500
2399 b097
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viapsychoviolet psychoviolet
Reposted fromshakeme shakeme viadraia draia
Reposted frombluuu bluuu viadraia draia
4226 ccb6 500
Reposted frombanitka banitka viadraia draia
Reposted fromFlau Flau viadraia draia
5581 b83f
Reposted frompastelowe pastelowe viadraia draia
9937 9b41
Reposted fromVegelus Vegelus viaapatyczna apatyczna

glumshoe:

glumshoe:

What I say: “I’m touch-starved.”

What you think I mean: “I need a hug.”

What I truly mean: “I need someone to platonically lie across me with their full weight, crushing my body and providing deep pressure until my errant soul is reabsorbed into my flesh. Also, a hug would be nice.”

I’ve had to explain this to people who think it’s weird, but when I add, “You know… like cats…” they seem to understand.

3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialexxie lexxie
Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, że koń, na którym jedziemy padł, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść.
Jednak znane są również inne strategie:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu "Zawsze jeździliśmy w ten sposób na tym koniu."
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników, mające podnieść ich zdolności jeździeckie.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, która sprawi, że koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni dla zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności dla koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie tego konia na stanowisko kierownicze. 
Reposted fromkitana kitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl